Vandmøllen

Untitled Document

Davinde Vandmølle er en typisk fynsk vandmøllegård og repræsenterer de utallige vandmøller, der har præget det fynske landskab siden begyndelsen af middelalderen. Igennem middelalderen var de fleste møller små "skvatmøller", der ofte tilhørte de enkelte gårde, men fra 1600-tallet blev mange af disse små møller nedlagt og det pålagdes bønderne at søge bestemte møller. Dette var også situationen for Davinde Vandmølle - her skulle et antal af gårdmændene samt alle husmændene i Davinde få deres korn malet. Hvis de søgte andre møller, skulle de betale en bøde både til herremanden - der jo ejede møllen - og til mølleren.

Fordi vandmøllegården er gennemgribende ombygget i løbet af en relativ kort periode, er den samtidig et vidnesbyrd om, hvordan man byggede sine huse i "kornsalgstiden".Yderligere information: Jens Th. Uldall: ?Fæstere og ejere af Davinde Vandmølle?. Fynske Minder 1978, s. 49-60.